Dividend passiu

Part del capital subscrit i no desemborsat el pagament del qual és requerit per la societat, d'una sola vegada o de manera fraccionada, als accionistes.