Dividendo complementario

A Xunta Xeral, ao aprobar a aplicación do resultado e fixar definitivamente o dividendo que hai que aboar aos accionistas, acordará o pagamento do dividendo complementario cando xa se aboasen cantidades a conta.