Diversificación de riscos

Con referencia aos investimentos en bolsa significa que hai que distribuír as colocacións en valores de sectores diversificados e en renda fixa e renda variable de tal forma que o posible desenvolvemento desfavorable dalgún deles non repercuta sobre toda a carteira do investidor.