Diferencial vertical

Consiste na adquisición e a emisión simultánea de opcións con diferentes prezos de exercicio, o que permite ao investidor tomar unha posición en opcións sobre divisas que lle proporcionen un risco e un rendemento definidos.