Diferencial vertical

Consisteix en l'adquisició i l'emissió simultània d'opcions amb diferents preus d'exercici, fet que permet a l'inversor prendre una posició en opcions sobre divises que li proporcionin un risc i un rendiment definits.