Débeda pública

É o conxunto de valores de renda fixa emitidos polo Estado e que son obxecto de negociación nos mercados oficiais. En España existen tres modalidades: a curto prazo: letras do Tesouro, a medio prazo: bonos do Estado e a longo prazo: obrigas do Estado.