Deute públic

És el conjunt de valors de renda fixa emesos per l'Estat i que són objecte de negociació als mercats oficials. A Espanya n'hi ha tres modalitats: a curt termini: Lletres del tresor, a mitjà termini: Bons de l'Estat i a llarg termini: Obligacions de l'Estat.