Desviación típica

Raíz cadrada da varianza. É unha medida de volatilidade.