Desviació típica

Arrel quadrada de la variància. És una mesura de volatilitat.