Dereito bolsista

Conxunto de normas legais que establecen o funcionamento e organización do mercado de valores, sendo a principal norma aplicable a Lei 24/1998 do mercado de valores.