Dret borsari

Conjunt de normes legals que estableixen el funcionament i organització del mercat de valors, sent la principal norma aplicable la Llei 24/1998 del Mercat de Valors.