Day trader

Investidor intradía, é dicir, interesado en realizar operacións de compra e venda de activos nun mesmo día. Entran e saen do mercado aproveitando as flutuacións do mercado ao longo da sesión.