Cota de xuro

Corresponde ao pagamento periódico de fondos, como remuneración acordada que compensa a cesión de capital dunha débeda. Esta pode estar representada en títulos.