Quota d'interès

Correspon al pagament periòdic de fons, com a remuneració acordada que compensa la cessió de capital d'un deute. Aquest pot estar representat en títols.