Creadores de mercado

Entidades financeiras, membros dun mercado, que se comprometen a introducir ordes de compra e venda dunha serie de valores, por uns importes mínimos, garantindo ao resto dos participantes a liquidez necesaria para a súa operativa no mercado secundario.