Creadors de mercat

Entitats financeres, membres d'un mercat, que es comprometen a introduir ordres de compra i venda d'una sèrie de valors, per uns imports mínims, garantint a la resta dels participants la liquiditat necessària per a la seva operativa en el mercat secundari.