Rodas

No sistema de contratación tradicional ou de “viva voz” son os períodos de tempo en que se divide a sesión de bolsa e nos que se contratan os valores dun determinado sector