Ròdols

En el sistema de contractació tradicional o de “viva veu”, són els períodes de temps en què es divideix la sessió de borsa i en els quals es contracten els valors d'un determinat sector