Corredor de comercio colexiado

Mediador e asesor tradicional no mercado de valores e na contratación de títulos. Actúa como fedatario público especializado nos contratos sobre valores mobiliarios e en toda a contratación mercantil.