Contrapartida

Son os títulos ou diñeiro necesarios para que se poida realizar unha orde de compra ou venda a unha determinada cotización. As contrapartidas aseguran a liquidez do mercado.