Contrapartida

Són els títols o diners necessaris perquè es pugui fer una ordre de compra o venda a una determinada cotització. Les contrapartides asseguren la liquiditat del mercat.