Comisión por subrogación

Aplícase cando cambias a túa hipoteca dun banco a outro (subrogación de acredor) ou cando se produce un cambio dos titulares e/ou avalistas do préstamo (subrogación de debedor).