Subrogazioarengatiko komisioa

Aplikatu egiten da zure hipoteka banku batetik bestera aldatzean (hartzekodunen subrogazioa) edo maileguaren titularren edota abal-emaileen aldaketa gertatzen denean (zordunaren subrogazioa).