Comisión por descuberto tácito

A entidade pon fondos a disposición do cliente que superan o saldo dispoñible na súa conta sen existir un acordo previo entre a entidade e o cliente. A entidade cobra unha comisión por este servizo.