Comissió per descobert tàcit

L'entitat posa fons a disposició del client que superen el saldo disponible en el seu compte sense existir un acord previ entre l'entitat i el client. L'entitat cobra una comissió per aquest servei.