Colocación privada

Dáse cando a emisión se adxudica a un investidor ou grupo de investidores, sen que se realice oferta pública (polo que os requisitos legais que se deben satisfacer na colocación son menos estritos do habitual). Este procedemento supón un notable aforro de custos para o emisor.