Col·locació privada

Es dona quan l'emissió s'adjudica a un inversor o grup d'inversors, sense que es faci oferta pública (per la qual cosa els requisits legals que s'han de satisfer en la col·locació són menys estrictes de l'habitual). Aquest procediment suposa un notable estalvi de costos per a l'emissor.