Cobertura

Provisión de fondos para asegurar unha operación bolsista. Denomínase así tamén a garantía prestada nas operacións a crédito ou nas de futuros. É aplicable tamén aos contratos ao contado cando se contrata unha cobertura sobre o mesmo activo no mercado de futuros.