Cobertura

Provisió de fons per assegurar una operació borsària. També s'anomena així la garantia prestada en les operacions a crèdit o en les de futurs. També és aplicable als contractes al comptat quan es contracta una cobertura sobre el mateix actiu en el mercat de futurs.