Certificado de cambio

Documento expedido polo membro da bolsa de valores acreditativo das operacións que realizou, que pon en coñecemento as características principais das devanditas operacións.