Certificat de canvi

Document expedit pel membre de la borsa de valors acreditatiu de les operacions que ha fet, posant en coneixement les característiques principals d'aquestes operacions.