Carteira óptima

É a combinación de valores que maximiza o rendemento, para un nivel de risco determinado.