Cartera òptima

És la combinació de valors que maximitza el rendiment, per a un nivell de risc determinat.