Carteira eficiente

Denomínase así a carteira de valores que está completamente diversificada compensando os riscos dos distintos compoñentes da devandita carteira.