Cartera eficient

Es denomina així la cartera de valors que està completament diversificada, compensant els riscos dels diferents components d'aquesta cartera.