Capital

Recursos financeiros dos que dispón unha unidade económica ou un suxeito para realizar un investimento ou actividade.