Capital risco

Actividade financeira consistente en proporcionar recursos a medio e longo prazo, pero sen vocación de permanencia ilimitada a empresas que presentan dificultades para acceder a outras fontes de financiamento. Tamén recibe o nome de capital investimento, “venture capital” ou “private equity”.