Cambio medio

É a análise técnica bolsista, aquel valor situado entre os cambios máximo e mínimo dun título nunha sesión bolsista. Non se trata do cálculo do valor medio desa diferenza, se non dun cambio ao que efectivamente se contratase.