Canvi mitjà

En l'anàlisi tècnica borsària, aquell valor situat entre els canvis màxim i mínim d'un títol en una sessió borsària. No es tracta del càlcul del valor mitjà d'aquesta diferència, sinó d'un canvi al qual efectivament s'hagi contractat.