Cambio convido

Especificación dunha das ordes de bolsa utilizadas nos mercados de valores e que indica que o cambio ao que se desexa realizar a operación é único e fixo. Normalmente ese cambio vén decidido polas partes. Os títulos que non cotizan en bolsa adoitan realizar as operacións mediante ese método, e tamén son moi utilizadas nas operacións de aplicación