Canvi convingut

Especificació d'una de les ordres de borsa utilitzades en els mercats de valors i que indica que el canvi al qual es vol fer l'operació és únic i fix. Normalment aquest canvi ve decidit per les parts. Els títols que no cotitzen en borsa solen fer les operacions mitjançant aquest mètode, sent també molt utilitzades en les operacions d'aplicació