Banda de apertura

É a diferenza entre o prezo máis alto e o prezo máis baixo negociados na apertura dunha sesión, nun mercado de valores