Banda d'obertura

És la diferència entre el preu més alt i el preu més baix negociats en l'obertura d'una sessió, en un mercat de valors