Aval

No mercado de valores é a garantía que ofrece o Estado a determinados valores de renda fixa, consistente en pagar os xuros e amortizacións do capital, se a entidade emisora non o fai