Apreciación

Incremento da cotización dunha moeda ou divisa ou dun valor negociable en determinados mercados.