Apreciació

Increment de la cotització d'una moneda o divisa o d'un valor negociable en determinats mercats.