Análise chartista

A análise chartista estuda o movemento dos prezos dun activo mediante gráficos. A través da análise chartista, os investidores analizan flutuacións pasadas, e a partir delas poden prever oscilacións futuras e operar en consecuencia.