Anàlisi xartista

L'anàlisi xartista estudia el moviment dels preus d'un actiu mitjançant gràfics. A través de l'anàlisi xartista, els inversors analitzen fluctuacions passades, a partir de les quals poden preveure oscil·lacions futures i operar en conseqüència.