Ampliación con prima

Ampliación de capital na que o accionista deberá pagar o valor nominal da acción, ademais dunha prima fixada pola empresa se desexa adquirir accións novas (prima de emisión).