Ampliació amb prima

Ampliació de capital en què l'accionista haurà de pagar el valor nominal de l'acció, a més d'una prima fixada per l'empresa si vol adquirir accions noves (prima d'emissió).